1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 -
- 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 -1985 -1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 -
 
Majstrovstvá ČSSR: dorastenci - 1972
63 kg 1. Procházka, D. B. Bystrica nad 93 kg 3. Duda, BSP Bratislava
2. Matuška, Dukla B. Bystrica
70 kg 1. Vachun, Dukla B. Bystrica Absol. kat. 1. Novák, Dukla B. Bystrica
2. Swaczyna, Dukla B. Bystrica 2. Šístek, Dukla B. Bystrica
3. Vach, Dukla B. Bystrica
93 kg 1. Šístek, Dukla B. Bystrica
2. Novák, Dukla B. Bystrica
 
Majstrovstvá ČSSR: juniori – 1972
63 kg 3. Kende, VŠV Košice
 
Majstrovstvá ČSSR: dorastenci – 1972
58 kg 3. Lešták, BSP Bratislava 85 kg 3. Merschitz, BSP Bratislava
75 kg 1. Mikovíny, PF B. Bystrica
2. Hreha TJ Zemplín Vihorlat Michalovce
 
Majstrovstá ČSSR: ženy – 1972
58 kg 1. Melichárková, BSP Bratislava 63 kg 1. Ujjobagyiová, Lok. Košice
2. Mitošinková, Patronka Blava 3. Chudá, Patronka Bratislava
68 kg 1. Ballová, BSP Bratislava
2. Kviečinská, BSP Bratislava
 
Majstrovstvá ČSSR: dorastenky – 1972
50 kg 3. Gavaľová, BSP Bratislava nad 64 kg 3. Kňazovická, BSP Bratislava
64 kg 2. Richterová, Lok. Košice
 
Majstrovstvá SSR: družstvá - 1972 - Nitra
muži: 1. Dukla Banská Bystrica ženy: 1. Slovan Patronka Bratislava ,,A“
2. BSP Bratislava 2. Slovan Patronka Bratislava ,,B“
3. Slávia SVŠT Bratislava 3. BSP Bratislava ,,B“
       
dorastenci: 1. BSP Bratislava dorastenky: 1. Patronka Blava ,,A“
2. Zemplín Michalovce 2. BSP Bratislava ,,B“
3. PF Banská Bystrica 3. Zemplín Michalovce
 
SNL: muži – družstvá – 1972
1. BSP Vinohrady Bratislava (16)
2. VŠD Žilina (12)
3. VŠ Prešov (10)
4. VŠV Košice (4)
5. PS Bratislava (4)
6. Plastika Nitra (2)
 
Majstrovstvá ČSSR: družstvá - 1972
muži: 1. Dukla Banská Bystrica ženy: 2. Slovan Patronka Bratislava
     
10. Slávia SVŠT Bratislava dorastenky: 2. Zemplín Michalovce
dorastenci: 1. BSP Bratislava
 
Majstrovstvá SSR: muži – 1972
63 kg 1. Procházka, Dukla B. Bystrica 93 kg 1. Šístek, Dukla B. Bystrica
2. Matuška, Dukla B. Bystrica 2. Bielko, SVŠT Bratislava
3. Neuwirt, VŠD Žilina 3. Mariánek J., VŠD Žilina
       
70 kg 1. Vanek, Dukla B. Bystrica nad 93 kg 1. Novák, Dukla B. Bystrica
2. Swaczyna, Dukla B. Bystrica 2. Brzybohatý, Dukla B. Bystrica
3. Jirsák, Dukla B. Bystrica 3. Duda, BSP Bratislava
   
80 kg 1. Sypták, Dukla B. Bystrica
2. Elis, Dukla B. Bystrica
3. Hefka, BSP Bratislava
 
Majstrovstvá SSR: juniori – 1972
63 kg 1. Pucher, BSP Bratislava 80 kg 1. Árva, BSP Bratislava
2. Kende. VŠV Košice 2. Brož, Dukla Prešov
3. Chudík, VŠ Prešov 3. Dzurenda, VŠ Prešov
       
70 kg 1. Jakeš, BSP Bratislava 93 kg 1. Poliak, Strojárne Martin
2. Mikuš, BSP Bratislava 2. Škripko, VŠ Prešov
3. Korčák, VŠ Prešov 3. Schlosser, VŠ Žilina
 
Majstrovstvá SSR: dorastenci – 1972
58 kg 1. Lešták, BSP Bratislava 85 kg 1.Merschitz, BSP Bratislava
2. Kovalčík, ÚDPMKG Blava 2. Brezňan, PF B. Bystrica
3. Kováč, PS Bratislava 3. Šamaj, VG B. Bystrica
       
65 kg 1. Gavaľa, BSP Bratislava nad 85 kg 1. Tvrdý, BSP Bratislava
2. Kratochvíl, BSP Bratislava 2. Hrabko, BSP Bratislava
3. Budkovský, Michalovce
   
75 kg 1. Hreha, Zemplín Michalovce
2. Mikovíny, PF B. Bystrica
3. Seifert, PS Bratislava
 
Majstrovstvá SSR: ženy – 1972
54 kg 1. Bocová, BSP Bratislava 68 kg 1. Kviečinská, BSP Bratislava
2. Treknerová, Patronka Blava 2. Gabrišová, Patronka Blava
3. Lazarová, BSP Bratislava 3. Ballová, BSP Bratislava
       
58 kg 1. Melichárková, BSP Bratislava nad 68 kg 1. Antolíková, Rožňava
2. Mitošinková, Patronka Blava 2. Maruchničová, Lok. Košice
3. Barteková, Patronka Blava
   
63 kg 1. Chudá, Patronka Blava
2. Ujjobágyiová, Lok. Košice
3. Jezerská, BSP Bratislava
 
Majstrovstvá SSR: dorastenky – 1972
50 kg 1. Gavaľová, BSP Bratislava 59 kg 1. Pavlovičová, Patronka Blava
2. Puškášová, Lok. Košice 2. Surovčíková, BSP Bratislava
3. Kalinayová, Patronka Blava 3. Mitrovčáková, Michalovce
       
53 kg 1. Lazorišáková, Michalovce 64 kg 1. Richterová, Lok. Košice
2. Mindžáková, Michalovce 2. Blaškovičová, BSP Bratislava
3. Špaleková, BSP Bratislava 3. Mikulášová, Patronka Blava
       
56 kg 1. Baligová, BSP Bratislava nad 64 kg 1. Bábalová, Patronka Blava
2. Brnová, BSP Bratislava 2. Zubajová, BSP Bratislava
3. Navratilová, Lok. Košice 3. Kňazovická, BSP Bratislava
Vitajte na stránke Viliama Kohúta. NOVINKA !!! KNIHA NÁVŠTEV !!! NOVINKA
1972