1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 -
- 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 -1985 -1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 -
 
Majstrovstvá SSR: dorastenci – 1973 - Bratislava
54 kg 1. Sadiv, SVŠT Bratislava 75 kg 1. Tobiáš, Košice
2. Árva, BSP Bratislava 2. Siváček, BSP Bratislava
3. Bobák, BSP Bratislava 3. Mezovský, SVŠT Bratislava
       
58 kg 1. Lešták, BSP Bratislava 85 kg 1. Tvrdý, BSP Bratislava
2. Kovár, BSP Bratislava 2. Toth, VG B. Bystrica
3. Molitoris, Ml. B. Bystrica 3. Hrabko, BSP Bratislava
   
65 kg 1. Porvazník, PS Bratislava
2. Mordín, VŠ Prešov
3. Kostka, VSŽ Košice
  Kohút, Zemplín Michalovce
 
Majstrovstvá SSR: ženy – 1973
51 kg 1. Bocová, BSP Bratilava 63 kg 1. Surovčíková, BSP Bratislava
2. Grešková, Zemplín Michalovce 2. Barteková, Patronka Blava
3. Komorová, PF B. Bystrica 3. Vaňová, Rožňava
Košútová, Rožňava Ceberová, PF B. Bystrica
       
54 kg 1. Volgyiová, Rožňava 68 kg 1. Pospiechová, BSP Bratislava
2. Benzová, Patronka Blava 2. Hudecová, BSP Bratislava
3. Todorová, Zemplín Michalovce 3. Kočnárová, BSP Bratislava
Pavlovičová, Patronka Bratislava Jesenáková, BSP Bratislava
       
58 kg 1. Mitošinková, Patronka Blava nad 68 kg 1. Marchuničová, Lok. Košice
2. Melichárková, BSP Bratislava 2. Danková, Patronka Blava
3. Hudecová, PF B. Bystrica 3. Hrúzová, BSP Bratislava
Merešová, PF B. Bystrica
 
Majstrovstvá SSR: dorastenky – 1973
50 kg 1. Horňáková, BSP Bratislava 59 kg 1. Fašaneková, BSP Bratislava
2. Lazuková, Zemplín Michalovce 2. Valentová, Patronka Blava
3. Jacková, Lok. Košice 3. Anderová, PF B. Bystrica
Sčupáková, Michalovce Kolková, BSP Bratislava
       
58 kg 1. Lazorišáková, Zemplín Michalovce 64 kg 1. Richterová, Lok. Košice
2. Surovčíková, BSP Bratislava 2. Mikulášová, Patronka Blava
3. Majtáková, Lok. Košice 3. Záborská, BSP Bratislava
Rakovcová, BSP Bratislava Pochlopníková, PF B. B.
       
56 kg 1. Árvová, BSP Bratislava nad 64 kg 1. Bábalová, Patronka Blava
2. Mitrovčáková, Zem. Michalovce
3. Szalayová, BSP Bratislava
Zálepová, Lok. Košice
   
M SSR: ženy – družstvá M SSR: dorastenky – družstvá
1. BSP Bratislava ,,A“ 1. Patronka Bratislava
2. Rožňava 2. Zemplín Michalovce
3. Patronka Bratislava 3. BSP Bratislava ,,A“
   
M SSR: dorastenci – družstvá M SSR: muži – družstvá
1. BSP Bratislava 1.Dukla B. Bystrica
2. VŠ Prešov 2. BSP Bratislava
3. SVŠT Bratislava 3. VSŽ Košice
 
SNL: muži – družstvá - 1973
1. ČH Bratislava (184,5)
2. Slávia SVŠT Bratislava (163)
3. VŠD Žilina (126,5)
4. VŠ Prešov (102)
5. Plastika Nitra (53)
6. PS Bratislava (19)
 
Majstrovstvá ČSSR: ženy – 1973 - Bratislava
50 kg 2. Bocová, BSP Bratislava 58 kg 1. Melichárková, BSP Bratislava
3. Grešková, Zemplín Michalovce
       
54 kg 2. Vologyiová, Rožňava 63 kg 3. Barteková, Patronka Bratislava
nad 68 kg 3. Danková, Patronka Bratislava
 
Majstrovstvá ČSSR: ženy – družstvá
3. Patronka Bratislava
 
Majstrovstvá ČSSR: dorastenky – 1973 – Bratislava
50 kg 2. Lazuková, Zemplín Michalovce 59 kg 2. Kolková, BSP Bratislava
3. Horňáková, BSP Bratislava 3. Fašaneková, BSP Bratislava
       
56 kg 3. Mitrovčáková, Zem. Michalovce nad 64 kg 2. Bábalová, Patronka Blava
 
Majstrovstá ČSSR: dorastenky – družstvá
1. Zemplín Michalovce
2. Patronka Bratislava
 
Majstrovstvá ČSSR: muži – Bratislava
63 kg 1. Procházka, Dukla B. Bystrica 93 kg 3. Novák, Dukla B. Bystrica
   
70 kg 2. Tuma, Dukla B. Bystrica
3. Jirsák, Dukla B. Bystrica
 
Majstrovstvá ČSSR: juniori – Ostrava
63 kg 1. Pospíšil, Dukla B. Bystrica 80 kg 2. Košťál P., Dukla B. Bystrica
       
70 kg 1. Tuma, Dukla B. Bystrica nad 93 kg 2. Popelák, Dukla B. Bystrica
3. Libo, Dukla B. Bystrica
 
Majstrovstvá ČSSR: dorastenci – 10. 2. 1973 – Plzeň
54 kg 2. Sadiv, SVŠT Bratislava nad 85 kg 1. Tvrdý, BSP Bratislava
3. Árva, BSP Bratislava 3. Toth, VG B. Bystrica
   
58 kg 1. Leštak, BSP Bratislava
 
Majstrovstvá ČSSR: muži – družstvá I. liga 1973
1. Dukla Banská Bystrica
2. BSP Bratislava
 
Majstrovstvá ČSSR: dorastenci – družstvá – 1973 – Bratislava
2. BSP Bratislava Tréner: Hrabina
3. VŠ Prešov Rozhodca: Zátroch
Pretekár: Hefka
Najaktívnejší oddiel - BSP Bratislava Funkcionár: Novotný
Vitajte na stránke Viliama Kohúta. NOVINKA !!! KNIHA NÁVŠTEV !!! NOVINKA
1973