Výsledky oddielu na majstrovstvách SSR
od roku 1970 (usporiadané prvé majstr.) do roku 1985

1970

1. Butkovský Juraj – žiaci
1. Sklárová Mária (teraz Warywodová) – dorastenky
2. Grešková Anna(t. Beňušková) – dorastenky
2. Besterciová Marta (t. Pavelková) – dorastenky
2. Krišanda Andrej – dorastenci
3. Valach Pavol – dorastenci
3. Fedák Miroslav – žiaci
3. Družstvo dorastencov (Butkovský Juraj, Greško Ján, Krišanda Andrej, Lukáček
Julian, Sokolský Dušan, Valach Pavol, Volek Jozef)

1971

1. Krišanda Andrej – juniori
1. Fedák Miroslav – žiaci
1. Petický Slavomír - žiaci
1. Kohút Viliam - žiaci
3. Butkovský Juraj – dorastenci
2. Družstvo žiakov (Fedák, Kohút, Petický, Šaketa Juraj)

1972

1. Fedák Miroslav – žiaci
1. Hreha Michal - dorastenci
1. Lazorišáková Erika (t. Lukáčeková)
2. Kohút Ladislav - žiaci
2. Mindžáková Valéria - dorastenky
3. Butkovský Juraj – dorastenci
3. Greško Oliver - žiaci
3. Šenitko Dušan - žiaci
3. Mitrovčáková Mariana (t. Krausová)
2. Družstvo dorastencov (Butkovský, Ďurkovič Tibor, Greško Ján, Hreha, Kohút Viliam)
3. Družstvo dorasteniek (Lazorišáková, Mitrovčáková, Mindžáková)

1973

1. Lazorišáková Erika (t. Lukáčeková)
2. Grešková Anna (t. Beňušková) – ženy
2. Lazuková Zdena (t. Grešková) – dorastenky
2. Mitrovčákvá Mariana (t. Krausová) – dorastenky
2. Lukáček Julian – juniori
3. Todorová Marta (t. Tkáčová) – ženy
3. Ščupaková Viera – dorastenky
3. Kohút Viliam – dorastenci
2. Družstvo dorasteniek (Lazuková, Lazorišáková, Mitrovčáková)
1. Krišanda Andrej – juniori už v drese Sl. SVŠT Bratislava

1974

1. Lazuková Zdenka (t. Grešková) - dorastenky
3. Bestericová Marta (t. Pavelková) - ženy
2. družstvo žien (Lazorišáková, Mitrovčáková, Bestericová )
1. Lukáček Julian – juniori už v drese Sl. SVŠT Bratislava
4. Kallay Július – dorastenci

1975

1. Bestericová Marta (t. Pavelková) - ženy
1. Kolesárová Gabriela (t. Matošová) - ženy
1. Mitrovčáková Mariana (t. Krausová) - ženy
1. Lazuková Zdena (t. Grešková) - dorastenky
1. Krišanda Ján - žiaci
2. Lazorišáková Erika (t. Lukačeková) - ženy
2. Tkáč Miroslav - žiaci
3. Blahutová Gabrela - dorastenky

1976

1. Lazuková Zdena (t. Grešková) - dorastenky
2. Kolesárová Gabriela (t. Matošová) - ženy
2. Lazorišáková Erika (t. Lukačáčeková) – ženy
3. Mitrovčáková Mariana (t. Krausová) - ženy
3. Todorová Marta (t. Tkáčová) - ženy
1. Družstvo dorasteniek (Lazuková Zdena, Lazuková Ľudmila, Lukáčová Jana,
Vašková Viera)
3. Družstvo žien (Kolesárová, Lazorišáková Mitrovčáková)

1977

1. Lazuková Zdena (t. Grešková) - ženy
1. Volgyiová Valéria – ženy (čl. Elán Rožňava – hosťovala za nás)
2. Kmeťová Magda – ženy (čl. Elán Rožňava – hosťovala za nás)
2. Lazuková Ľudmila (t. Markovičová) - dorastenky
3. Lazorišáková Erika (t. Lukáčeková) - ženy
3. Mitrovčáková Mariana (t. Krausová) - ženy
3. Kulík Miroslav - dorastenci
2. Družstvo žien (Lazorišáková, Volgyiová, Lazuková Z., Mitrovčáková, Kmeťová)
3. Družstvo žien v SNL 7-členných družstiev (4. kola)
3. Lukáček Julian – muži jako člen Sl. SVŠT Bratislava

1978

1. Lazuková Zdena (t. Grešková) - ženy
1. Lazuková Ľudmila (t. Markovičová) - dorastenci
1. Krišanda Ján - žiaci
1. Panik Richard - žiaci
3. Megelová Ľudmila - dorastenky
3. Winkler Peter - žiaci
1. Lukáček julian – muži v drese Sl. SVŠT Bratislava

1979

1. Panik Richard - žiaci
2. Tirpáková Jozefína (t. Molnárová) - ženy
2. Gojdová Jana (t. Kuševová) - dorastenky
2. Stanová Iveta - dorastenky
2. Sochová Žofia - dorastenky
2. Sidor Ivan – žiaci
3. Lazuková Ľudmila (t. Markovičová)
3. Čičátková Mária - dorastenky
3. Čičáková Dana - dorastenky
3. Vlasáková Valéria - dorastenky
3. Goč Jozef - juniori
3. Reves Miroslav - dorastenci
3. Merkl Jaroslav - žiaci
3. Winkler Peter – žiaci
2. Družstvo dorasteniek (Vlasáková Jana, Stanová, Čičátková, Sochová Žofia,
Gojdová, Čičáková, Stajsková Viera)

1980

3. Stajsková Viera - ženy
3. Čičáková Dana - ženy

1981

3. Modrák ján - muži
3. Goč Jozef - juniori
3. Stajsková Viera - ženy

1982

1. Bobák Marian - žiaci
2. Mojsej Norbert - žiaci
2. Oľha Martin - žiaci
3. Čurma Vladimír - žiaci
3. Tirpáková Jozefína (t. Molnárová) - ženy
3. Danková Dana - dorastenky

1983

1. Hajdučková Eva - dorastenky
3. Šimonová Zuzana - ženy
3. Rovňák Radoslav - dorastenci
4. Čurma Vladimír – starší žiaci

1984

1. Lupták Ján – muži (člen našeho oddielu hosťuje za Sl. VŠD Žilina)
1. Čurma Vladimír – starší žiaci
2. Nurková Ľubica - dorastenky
2. Bobák Marian – starší žiaci
2. Babjak Peter – starší žiaci
3. Šimonová Zuzana - ženy
3. Hajdučková Eva - doastenky
3. Babjak Peter - dorastenci
3. Oľha Martin - dorastenci
3. Čopák Gabriel – starší žiaci
3. Hospodár Ján – mladší žiaci
3. Jacko Marcel – mladší žiaci
3. Družstvo dorasteniek (Kirčáková Iveta, Hajdučková, Nurková, Kanocová Jana, Vokuličová Natália, Roňdošová Božena)

1985

1. Lupták Ján - muži
1. Baranová Iveta - dorastenky
2. Nurková Ľubica - ženy
2. Jendželovský Maroš - juniori
2. Michalovčíková Iveta - dorastenky
2. Bobák Marian – starší žiaci
3. Plutková Adriana - dorastenky
3. Mojsej Norbert – starší žiaci
4. Gamrač Marcel – mladší žiaci

Michalovce, december 1985 Spracoval: Ing. Miroslav Gajdoš

1986

2. Čurma V-dorastenci
5. Bobák M – dorastenci
5. Babjak P – dorastenci
5. Čopak G – dorastenci
5. Jendželovský M- juniori
3. Jendželovský M - muži
2. Gecková A – dorastenky
3. Michalovčíková I – dorastenky
Zemplín Vihorlat Michalovce – dorastenky družstva
Kvalifikácia o postup do SNL dorastencov: 11. 1. 1986 – Martin

5.6 - ZV Michalovce

1987

3. Besterciová A – mladšie žiačky
1. Gecková Zuzana - staršie žiačky
3. Bobák Marián – dorastenci
3. Čopák Gabriel – dorastenci
1. Gecková Andrea - dorastenky
2. Michalovčíková I – dorastenky
3. Čonková M – dorastenky
3. Zemplín Vihorlat Michalovce- dorastenky družstvá
3. Nurková Ľubica –ženy

1988

1. Viner Erik – starši žiaci
2. Gecková Zuzana- staršie žiačky
3. Sojková R – staršie žiačky
1. Bobák Marián.- dorastenci
3. Gecková Andrea – dorastenky
3. Gecková Zuzana – dorastenky
5. Michalovčíková I. – dorastenky
5. Čonková M – dorastenky
2. Micíková D – dorastenky
2. Martinčoková M. – dorastenky
5. Plutková A., - dorastenky
2. Zemplín Vihorlat Michalovce – dorastenky družstvá
5. Bobák Mmarián – juniori
5. Čopák Gabriel – juniori
4. Michalovčíková I – ženy

1989

3. Pavlovič Ján – mladší žiaci
3. Melko M. – mladší žiaci
5. Viner I – starší žiaci
5. Čopák B – starší žiaci
5. Sivý Róbert – starší žiaci
4. Stankovská A – staršie žiačky
5. Kováčová M – staršie žiačky
3. Uvardyová N - staršie žiačky
5. Sojková R - staršie žiačky
5. Besterciová A - staršie žiačky
1. Gecková Zuzana - dorastenky
1. Gecková Andrea - dorastenky
2. Čonková M - dorastenky
2. Micíková D - dorastenky
2. Zemplín Vihorlat Michalovce – dorastenky družstva
5. Mojsej N – juniori
3. Čopák Gabriel - juniori
1. Gecková Andrea- ženy
2. Šimonová Z - ženy
3. Michalovčíková I - ženy
1. Zemplín Vihorlat Michalovc – ženy družstvá

1990

3. Borbel P – starší žiaci
2. Budkovská D – mladšie žiačky
1. Micíková K - mladšie žiačky
1. Dorčáková A - mladšie žiačky
3. Záhorčáková A - mladšie žiačky
3. Čižmárová K - mladšie žiačky
2. Hurová Z – staršie žiačky
3. Bajčiová B – staršie žiačky
1. Gecková Zuzana - dorastenky
3. Hvižďáková A – dorastenky
3. Kovaľanová Ľ – dorastenky
Konečné poradie SNL dorasteniek v jude r. 1990 7.miesto
1. Gecková Zuzana – ženy
1. Nurková Ľubica – ženy
2. Michalovčíková I – ženy
3. Micíková D – ženy
Konečné poradie SNL žien v jude r. 1990
2. Zemplín Vihorlat Michalovce

1991

1. Guláš R – mladší žiaci
1. Popíková L. – mladšie žiačky
2. Záhorčáková A – mladšie žiačky
2. Melko M – starší žiaci
1. Hurová Z – staršie žiačky
2. Budkovská D – staršie žiačky
3. Klímová M – staršie žiačky
1. Micíková K – staršie žiačky
2. Hurová K – staršie žiačky
3. Viner I – dorastenci
3. Viner Erik – dorastenci
3. Sivý Róbert – dorastenci
1. Gecková Zuzana - dorastenky
1. Gecková Zuzana - ženy
1. Gecková Andrea – ženy
3. Michalovčíková I – ženy
3. Nurková Ľubica – ženy
3. Micíková D – ženy
4. ŠK Zemplín Michalovce - ženy družstva

1992

1. Papanová Martina – mladšie žiačky
3. Kaničárová D – mladšie žiačky
3. Gonosová D – mladšie žiačky
3. Vysaníková Petra – mladšie žiačky
3. Janošková I – staršie žiačky
3. Vinner I – dorastenci
2. Sivý Róbert – dorastenci
3. Micíková K – dorastenky
3. Čopak Gabriel - muži
1. Gecková Zuzana – ženy
2. Nurková Ľubica – ženy

SR

1993

1. Kohútová Martina – mladšie žiačky
1. Papanová Martina – mladšie žiačky
2. Gerasimová A – mladšie žiačky
3. Sopková Ivana – mladšie žiačky
1. Kaničárová D – mladšie žiačky
2. Šoltýsová P – mladšie žiačky
3. Mrížová M – mladšie žiačky
3. Ostroverchá B – mladšie žiačky
3. Lastomírska J – staršie žiačky
2. Jankovičová J – staršie žiačky
3. Vysaníková Petra – staršie žiačky
4. Zemplín Michalovce - dorastenci – družstvá – II. liga
3. Viner I – muži
2. Čopák Gabriel – muži
1. Gecková Zuzana – ženy

1994

1. Geľatko Radovan – mladší žiaci
1. Furda Radovan – mladší žiaci
2. Kulík Ivan – mladší žiaci
2. Kozlov Radovan – mladší žiaci
3. Adamčík P – mladší žiaci
1. Kelemenová Zuzana – mladšie žiačky
2. Bačová Z – mladšie žiačky
2. Gazdovičová Ivica – mladšie žiačky
2. Šerbanová Z – mladšie žiačky
2. Marcin Ján – starší žiaci
2. Magura Martin – starší žiaci
3. Kolesár Peter – starší žiaci
2. Macková M – staršie žiačky
1. Papanová Martina – staršie žiačky
3. Gerasimová A – staršie žiačky
3. Vysaníková Petra – staršie žiačky
3. Adameková A – dorastenky
3. Viner I – juniori
2. Čopák Gabriel – muži

1995

1. Kozlov Radovan – mladší žiaci
2. Stuľák Erik – mladší žiaci
2. Murdzíková Zuzana – mladšie žiačky
3. Hrehová Lenka – mladšie žiačky
2. Kiršnerová Dana – mladšie žiačky
2. Urbančíková Veronika – mladšie žiačky
3. Kelemenová Zuzana – mladšie žiačky
3. Paľovčíková Monika– mladšie žiačky
2. Hovancová Ľuba – mladšie žiačky
3. Furda Radovan – starší žiaci
3. Kolesár Peter – starší žiaci
1. Kohútová Martina – staršie žiačky
2. Báčová Z – staršie žiačky
2. Papanová Martina – staršie žiačky
3. Macková M – staršie žiačky
1. Vysaníková Petra – staršie žiačky
3. Mrížová M – staršie žiačky
1. Papanová Martina – juniorky
2. Vysaníková Petra – juniorky
3. Čopák Gabriel – muži

1996

1. Butkovský Peter – mladší žiaci
1. Badida Ján – mladší žiaci
2. Fedorko Ondrej – mladší žiaci
1. Hrehová Lenka – mladšie žiačky
1. Murdzíková Zuzana – mladšie žiačky
3. Lukáčová Andrea – mladšie žiačky
3. Kiršnerová Dana – mladšie žiačky
1. Hovancová Ľuba – mladšie žiačky
3. Paľovčíková M – mladšie žiačky
1. Furda Radovan – starší žiaci
2. Kulík Ivan – starší žiaci
3. Geľatko Radovan – starší žiaci
3. Kažmirský M – starší žiaci
3. Maščeník Vladimír – starší žiaci
3. Kohútová Martina – staršie žiačky
1. Papanová Martina – staršie žiačky
2. Gerasimová A – staršie žiačky
5. Marcin Ján – dorastenci
1. Papanová Martina - juniorky
3. Čopák Gabriel – muži

1997

1. Juhász Peter – mladší žiaci
2. Danko Michal – mladší žiaci
2. Bulík Martin – mladší žiaci
3. Dobrovolský Jaroslav – mladší žiaci
3. Bodnár M – mladší žiaci
2. Tušárová Silvia – mladšie žiačky
2. Zimová Lenka – mladšie žiačky
3. Šumpíková Lenka – mladšie žiačky
1. Lukáčová Andrea – mladšie žiačky
3. Baloghová Erika – mladšie žiačky
3. Šimková L – mladšie žiačky
4. Paľovčíková M – mladšie žiačky
2. Butkovský Peter – starší žiaci
1. Kozlov Radovan – starší žiaci
3. Badida Ján – starší žiaci
2. ŠK Zemplín Michalovce – starší žiaci
3. Kiršnerová Dana – staršie žiačky
3. Kelemenová Zuzana – staršie žiačky
3. Paľovčíková Mária – staršie žiačky
1. Kolesár Peter – dorastenci
2. Marcin Ján – dorastenci
3. Maščeník Vladimír – dorastenci
3. Kolesár Peter – juniori
5. Urbančíková Veronika – juniorky
2. Papanová Martina – juniorky
3. Čopák Gabriel – muži
5. Marcin Ján – muži
5. Sivý Róbert – muži
3. Papanová Martina – ženy
3. Nurková Ľubica – ženy

1998

1. Danko Michal – mladší žiaci
1. Juhász Peter – mladší žiaci
3. Markovič Milan – mladší žiaci
3. Hajduková I – mladšie žiačky
2. Mihoková Iveta – mladšie žiačky
3. Grešková Mária – mladšie žiačky
2. Badida Ján – starší žiaci
2. Tušárová Silvia – staršie žiačky
3. Zimová Lenka – staršie žiačky
2. Lukáčová Andrea – staršie žiačky
3. Balogová Erika – staršie žiačky
3. Kiršnerová Dana – staršie žiačky
1. Gazdovičová Ivica – staršie žiačky
2. Paľovčíková M – staršie žiačky
5. Kulík Ivan – dorastenci
1. Maščeník Vladimír – dorastenci
1. Marcin Ján - juniori
5. Hrehová Lenka – juniorky
1. Papanová Martina – juniorky
5. Urbančíková Veronika – juniorky
5. Kelemenová Zuzana – juniorky
3. Čopák Gabriel – muži
1. Papanová Martina - ženy

1999

2. Lukáč Radovan – mladší žiaci
1. Juhász Peter – starší žiaci
3. Danko Michal – starší žiaci
3. Leiner Michal – starší žiaci
3. Dobrovolský Jaroslav – starší žiaci
5. ŠK Zemplín Michalovce – družstva starší žiaci
2. Kiršnerová Dana – staršie žiačky
3. Hrehová Lenka – staršie žiačky
2. Bodnárová Lenka – staršie žiačky
2. Paľovčíková Mária – staršie žiačky
3. Paľovčíková Monika – staršie žiačky
2. Furda Radovan – dorastenci
3. Dobek Roman – dorastenci
1. Maščeník Vladimír – dorastenci
2. Kolesár Peter – juniori
3. Maščeník Vladimír – juniori
5. Marcin Ján – juniori
4. Kiršnerová Dana – juniorky
5. Hrehová Lenka – juniorky
5. Lukačová Andrea – juniorky
1. Papanová Martina – juniorky
5. Sopková Ivana – juniorky
5. Urbančíková Veronika – juniorky
3. Čopák Gabriel – muži
2. Papanová Martina – ženy

2000

3. Červeňák Tomáš – mladší žiaci
1. Zahorčák Martin – mladší žiaci
3. Baláž Peter – mladší žiaci
2. Gelatičová Dana – mladšie žiačky
3. Kelemecová – mladšie žiačky
3. Tibenská – mladšie žiačky
1. Juhász Peter – starší žiaci
2. Danko Michal – starší žiaci
3. Markovič Milan – starší žiaci
3. Mihoková Iveta – staršie žiačky
3. Grešková Mária – staršie žiačky
2. Paľovčíková M – staršie žiačky
3. Juhasz Peter – dorastenci
5. Danko Michal – dorastenci
3. Dobek Roman – juniori
1. Maščeník Vladimír – juniori
3. Fedorko Ondrej – juniori
2. Urbančíková Veronika – juniorky
3. Papanová Martina – juniorky
3. Paľovčíková M – juniorky
5. Bodnárová Lenka – juniorky
2. Gazdovičová Ivica – juniorky
5. Pavlovič Ján – muži – juniorky
5. Marcin Ján – juniorky
5. Kolesár Peter – juniorky
3. Papanová Martina – ženy
3. Gazdovičová Ivica – ženy

2001

1. Pakandl Martin – mladší žiaci
2. Urbančík Matúš – mladší žiaci
3. Mucha M – mladší žiaci
3. Milichovský Matúš – mladší žiaci
2. Zahorčák Martin – mladší žiaci
2. Maščeník Peter – mladší žiaci
1. Čarná Katka – mladšie žiačky
1. Szakacsová Diana – mladšie žiačky
3. Mihoková Iveta – staršie žiačky
2. Danko Michal – dorastenci
2. Dobrovolský Jaroslav – dorastenci
3. Markovič Milan – dorastenci
1. Fedorko Ondrej – dorastenci
2. Bodnár M – dorastenci
4. Dorič Peter – dorastenci
3. ŠK Zemplín Michalovce – 1. liga dorastenci
3. Mihoková Iveta – dorastenky
5. Hamadejová Lenka – dorastenky
5. Ondová Z – dorastenky
2. Grešková Mária – dorastenky
3. Paľovčíková M – dorastenky
1. ŠK Zemplín Michalovce – 1. liga dorastenky
3. Juhasz Peter – juniori
3. Badida Ján – juniori
1. Kiršnerová Dana – juniorky
2. Urbančíková Veronika – juniorky
3. Bodnárová Lenka – juniorky
1. Paľovčíková Monika – juniorky
2. Paľovčíková Mária – juniorky
3. Čopak Gabriel – muži
5. Marcin Ján – muži
2. Urbančíková Veronika – ženy
5. Kiršnerová Dana – ženy
2. Gazdovičová Ivica – ženy
5. Paľovčíková Monika – ženy

2002

3. Vasiľ Michal – mladší žiaci
3. Urbančík Matúš – mladší žiaci
3. Maščeník Peter – mladší žiaci
3. Pakandl Martin – starší žiaci
2. Milichovský Matúš – starší žiaci
3. Kohútová Linda – staršie žiačky
3. Čarná Katka – staršie žiačky
1. Danko Michal – dorastenci
2. Juhász Peter – dorastenci
5. Markovič Milan – dorastenci
2. Bodnár M – dorastenci
4. ŠK Zemplín Michalovce – dorastenci družstvá
3. Čarná Katka – dorastenky
3. Grešková Mária – dorastenky
3. Mihoková Iveta – dorastenky
3. Juhász Peter – juniori
5. Markovič Milan – juniori
5. Grešková Mária – juniorky
2. ŠK Zemplín Michalovce – juniorky družstvá
3. Kiršnerová Dana – ženy

2003

1. Kohútová Monika – mladšie žiačky
3. Čarná Anna – mladšie žiačky
1. Urbančík Matúš – starší žiaci
3. Pakandl Martin – starší žiaci
1. Milichovský Matúš – starší žiaci
3. Fulek Richard – starší žiaci
2. ŠK Zemplín Michalovce – starší žiaci družstvá
2. Čarná Katka – staršie žiačky
2. Urbančík Matúš – dorastenci
3. Pakandl Martin – dorastenci
1. Mihoková Iveta – dorastenky
3. Hamadejová Lenka – dorastenky
2. Čarná Katka – dorastenky
5. Kohútová Linda – dorastenky
5. Juhasz Peter – juniori
5. Danko Michal – juniori
5. Markovič Milan – juniori
2. Fedorko Ondrej – juniori
1. Mihoková Iveta – juniorky
3. Čarná Katka – juniorky
5. Grešková Mária – juniorky
2. Mihoková Iveta – ženy

2004

1. Varjassy M – mladší žiaci
2. Hudák Ján – mladší žiaci
3. Frič Martin – mladší žiaci
2. Micáková Mária – mladšie žiačky
3. Bucová P – mladšie žiačky
2. Kohútová Monika – staršie žiačky
3. Urbančík Matúš – dorastenci
3. Vasiľ Michal – dorastenci
2. Milichovský Matúš – dorastenci
1. Kohútová Linda - dorastenky
2. Sokirová Alexandra – dorastenky
4. Hamadejová Lenka – dorastenky
1. Mihoková Iveta – juniorky
1. Čarná Katka – juniorky
3. Grešková Mária – juniorky
5. Hamadejová Lenka – juniorky
1. Mihoková Iveta – ženy
3. Hamadejová Lenka – ženy

2005

3. Mitera P – mladší žiaci
1. Micáková Mária – mladšie žiačky
1. Dudejová B – mladšie žiačky
2. Čarná Anna – staršie žiačky
1. Urbančík Matúš – dorastenci
3. Vasiľ Michal – dorastenci
1. Milichovský Matúš – dorastenci
4. Kohútová Mária – dorastenky
5. Čarná Anna – dorastenky
1. Čarná Katka – dorastenky
5. Urbančík Matúš – juniori
3. Danko Michal – juniori
3. Markovič Milan – juniori
1. Mihoková Iveta – juniorky
5. Sokirová Alexandra – juniorky
3. Čarná Katka – juniorky
5. Danko Michal – muži
5. Markovič Milan – muži
2. Mihoková Iveta – ženy
2. Čarná Anna – ženy
1. Čarná Katka – ženy
5. Čarná Katka – Majstrovstvá Európy

naspäť na začiatok


Výsledky oddielu na majstrovstvách ČSSR
od vzniku oddielu (1968) do roku 1985

1968 – 0

1969

2. Grešková Anna (t. Beňušková) - dorastenky

1970

1. Grešková Anna (t. Beňušková) - dorastenky
2. Krišanda Andrej - dorastenci

1971

2. Krišanda Andrej – dorastenci
3. Grešková Anna (t. Beňušková)

1972

2. Hreha Michal – dorastenci
5. Butkovský Juraj – dorastenci
5. Lazuková Zdena (t. Grešková) – dorastenky
5. Lazorišáková Erika (t. Lukáčeková) – dorastenky
5. Mitrovčáková Mariana (t. Krausová) – dorastenky
2. Družstvo dorasteniek (Lazorišáková, Mitrovčáková, Lazuková)

1973

2. Lazuková Zdena (t. Grešková) – dorastenky
3. Mitrovčáková Mariana (t. Krausová) – dorastenky
3. Grešková Anna (t. Beňušková) – ženy
5. Fedák Miroslav – dorastenci
1. Družstvo dorasteniek (Lazorišáková, Mitrovčáková, Lazuková)

1974

1. Lazuková Zdena (t. Grešková) – dorastenky
3. Mitrovčáková Mariana (t. Krausová) – ženy
5. Lazorišáková Erika (t. Lukačeková) – ženy
3. Lukáček Julian – juniori už v drese Sl. SVŠT Bratislava de prestúpil koncom roku 1973 z dôvodu štúdia v Bratislave

1975

1. Lazuková Zdena (t. Grešková) – dorastenky
5. Kolesárová Gabriela (t. Matošová) – ženy

1976

1. Lazuková Zdena (t. Grešková) – dorastenky
3. Kolesárová Gabriela (t. Matošová) – ženy

1977

3. Lazuková Zdena (t. Grešková) – ženy
5. Lazuková Ľudmila (t. Markovičová) – dorastenky
5. Volgyiová Valeria – ženy (čl. Elán Rožňava hosťovala za náš oddiel)
3. Družstvo ženy (Lazuková, Lazorišáková, Mitrovčáková, Volgyiová, Manková Anna
(čl. Elán Rožňava hosťovala za náš oddiel)

1978

3. Lazuková Ľudmila (t. Markovičová) – dorastenky

1979

3. Gojdová Jana (t. Kuševová) – dorastenky
3. Stanová Iveta – dorastenky
5. Čičáková Dana – dorastenky
5. Sochová Žofia – dorastenky
5. Goč Jozef - juniori

1980 - 0

1981

3. Goč Jozef – juniori

1982 – 0

1983

5. Šimonová Zuzana – ženy
5. Hajdučková Eva – dorastenky

1984

3. Lupták Ján Ing. – muži (odchovanec Sl. VŠD Žilina – štartuje za nich v družstve
mužov – hosťovanie)
5. Nurková Ľubica – dorastenky

1985

4. Baranová Iveta – dorastenky
5. Nurková Ľubica - ženy
5. Jendželovský Maroš – juniori


ČSFR

1988

5. Viner Erik – starší žiaci
5. Bobák Marián – dorastenci
2. Gecková Andrea – dorastenky
4. Micíková D – dorastenky
5. Martinčoková M. – dorastenky
4. Zemplín Michalovce – dorastenky družstva
5. Nurková Ľubica – ženy

1989

5. Sivý Róbert – starší žiaci
1. Gecková Zuzana - dorastenky
3. Gecková Andrea
5. Miciková D
4. Zemplín Vihorlat Michalovce – dorastenky družstvá
2. Gecková Andrea – ženy
3. Michalovčíková I
4. Zemplín Vihorlat Michalovce

1990

4. Hurová Z. – staršie žiačky
5. Bajčiová M
1. Gecková Zuzana - dorastenky
2. Gecková Zuzana – ženy
4. ŠK Zemplín Michalovce – ženy družstvá

1991

3. Gecková Zuzana – dorastenky
1. Gecková Zuzana - ženy

1992

3. Jánošková I – staršie žiačky
3. Gecková Zuzana – dorastenky
1. Gecková Zuzana - ženy
3. Nurková Ľubica

 

naspäť na začiatok
 
Vitajte na stránke Viliama Kohúta. NOVINKA !!! KNIHA NÁVŠTEV !!! NOVINKA